מסמכים היסטוריים - תשלט 1978-9

אסמכתא
נושא:
תאריך:
תוכן:
קבצים מצורפים: